Návštěva amerických letců v rámci dnů NATO 2019

V rámci dnů NATO jsme dostali možnost přivítat na naší škole skupinu pěti amerických letců. Beseda se konala 20. 9. 2019, jako součást a zpestření výuky anglického jazyka. Po úvodním monologu letců dostali studenti prostor klást otázky, které je zajímaly. Každý student, ať už méně či více pokročilý v anglickém jazyce, měl možnost procvičit si kladení otázek…