Logo soutěže

19 studentů ulovilo Bobříka informatiky 2020

Ve 13. ročníku soutěže Bobřík informatiky se 19 studentů stalo úspěšnými řešiteli. V testu bylo potřeba získat 120 bodů, přičemž za nesprávné odpovědi se body odečítaly. Letošní celonárodní online soutěže v informatice se v kategorii Junior zúčastnilo 135 studentů 1. a 2. ročníků, z nichž 15 získalo v testu potřebný počet bodů. Tří nejlepších výsledků…

Online přednáška: Hledání spravedlnosti v praxi

Online přednáška: Hledání spravedlnosti v praxi aneb Proč na soudech nenajdete Barbaru Dne 9. 4. 2021 se konala pro 3. ročníky v rámci předmětu OBN online přednáška s názvem „Hledání spravedlnosti v praxi aneb Proč na soudech nenajdete Barbaru“. Do fungování českého soudnictví naše studenty zasvětil pan Mgr. Jan Martikán, soudce karvinského okresního soudu, kterému tímto ještě…

Online beseda se Šimonem Pánkem

Dne 12. listopadu se studenti zúčastnili on-line besedy se Šimonem Pánkem v rámci celostátního projektu Měsíc filmu na školách společnosti Jeden svět na školách. Besedě předcházelo zhlédnutí filmu 1989 – Dopisy přes železnou oponu. Studenti následně pracovali s pracovním listem, ve kterém se měli vyjádřit k tomu, co je nejvíce zaujalo, např.: Co vás na události, osobnosti zaujalo? Zaujalo mě, že byl…