Angličtina

Filozofická fakulta Ostravské univerzity pořádá každoroční překladatelskou soutěž s názvem „Den s překladem“, více informací k soutěži naleznete na přiloženém odkazu: https://ff.osu.cz/densprekladem/.

Každá škola může vyslat dva studentské překlady literárního či neliterárního textu, které jsou v daném roce nabídnuty k výběru. Na úrovni SŠ se vždy jedná o překlad z cizího jazyka do češtiny. Tento rok se překladové soutěže v anglickém jazyce zúčastnili Tomáš Suchanek z 3.D a David Motyčka ze 4.E. Neumístili se sice na předních příčkách, ale získali zajímavou zkušenost včetně zpětné vazby ke svému překladu.

Tomáš nám odpověděl na několik otázek:

Co se vám na práci s překladem líbilo?

Výzva vyzkoušet si něco nového a zároveň získat nové zkušenosti.

Kolik času jste věnoval tomuto překladu?

Nepamatuji si přesně, ale kolem 3–4 hodin.

Co bylo nejobtížnější?

Pro mě asi zformulovat věty tak, aby dávaly smysl a nezněly „polopaticky“. Dále slangové výrazy, které jsem viděl poprvé.

Jaké zdroje jste k překladu používal?

Používal jsem různé slovníky, Google překladač (ale jen chvíli, protože jsem zjistil, že překládá doslovně, a to při překladu literárního textu není zrovna vhodné) a různé webové stránky, které vysvětlovaly významy slangových výrazů v angličtině.

Co nového jste se dozvěděl nebo naučil?

Tak určitě to, že překlad není o tom, abych doslovně překládal slovo po slovu. Ale je to o tom, co děj vyjadřuje a také i co chtěl autor říct ve svém díle. Naučil jsem se mnoho nových cizích slov.

I když jsem se neumístil, získal jsem mnoho zkušeností a díky ohodnocenému překladu taky cenné rady a motivaci zlepšovat se v anglickém jazyce.