Laboratoře virtuální reality

Laboratoře virtuální reality Operační program Integrovaný regionální operační program 2014-2020 Číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005392 Cíl projektu Hlavním cílem projektu bylo zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionu, tj. zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání. Specifickým cílem bylo zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích (přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi)…

Vynikající výsledky v krajském kole SOČ a postup do celostátního kola!

V pátek 10. května 2019 se naši studenti vypravili do Ostravy předvést a obhájit projekty, které byly pro postup navrženy v okresním kole. Tentokrát se vše odehrávalo v aule VŠB-TU Ostrava, kde se sešly nejlepší projekty SOČ studentů z Moravskoslezského kraje. A konkurence byla opět velmi vysoká! Vůbec jsme odborným komisím nezáviděli jejich rozhodování o pořadí projektů. Žasli jsme…

Výuka pro Průmysl 4.0

Výuka pro Průmysl 4.0 Operační program Integrovaný regionální operační program 2014-2020 Číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005378 Cíl projektu Cílem projektu byla podpora výuky v progresívní oblasti automatizace, mechatroniky a robotiky známé pod názvem Průmysl 4.0 ve středních školách zřizovaných Moravskoslezským krajem. Projekt částečně navazoval na dříve realizovaný projekt Mechatronika. V rámci projektu se rozšiřovalo vybavení učeben či…