Mezinárodní projekt Erasmus Mládež v Praze

V průběhu března se několik žáků naší školy vydalo do Prahy, kde se konal mezinárodní projekt financovaný Erasmus+, který byl zaměřen na setkání a spolupráci mladých lidí jak z tuzemska, tak ze zahraničí. Naši průmyslováci měli možnost aktivně navázat „mezinárodní vztahy“ s dalšími mladými lidmi z Polska, Lotyšska, Turecka, Portugalska a Španělska. Celý projekt se…

Stavebnice 3D tiskárny Original Prusa i3 MK3S+

V rámci projektu https://proskoly.prusa3d.cz/ jsme tento týden obdrželi stavebnici 3D tiskárny Original Prusa i3 MK3S+. Vše přišlo s návodem krásně zabalené a popsané. Profesionální přístup firmy Průša. S montáží tiskárny vypomáhá student z 1. B Jan Kotula. Velmi milým překvapením je pytlík výborných gumových medvídků, který byl k tiskárně přibalen. 

YES, I DO se blíží do finále…

YES, I DO se blíží do finále… Není to tak dávno, co jsme předávali studentům certifikáty po absolvování kurzu Strojírenské technologie a už se nám blíží ke konci další modul Stroje a zařízení. Do něj se v letošním školním roce přihlásila skupina studentů 2. ročníku oboru strojírenství a od října se pravidelně setkávají v online…

Erasmus+ Odbornost bez jazykových bariér 2

Od srpna 2018 do června 2020 naše škola realizovala projekt Erasmus+ Odbornost bez jazykových bariér 2 – č. p. 2018-1-CZ01-KA101-047661 Projekt byl zaměřen na další vzdělávání učitelů. V rámci dvouletého projektu se učitelé zúčastnili osmi týdenních kurzů v zahraničí. Jedná se o kurzy s následující tématikou: Výuka technické angličtiny – York, Spojené Království Tvorba mobilních aplikaci…

YES, I DO – Strojírenská technologie anglicky

Naše škola je aktivně zapojena do krajského projektu YES, I DO, který podporuje výuku odborné angličtiny. I přes nelehkou situaci, kdy část výuky proběhla v online prostředí, se studentům podařilo kurz Strojírenské technologie ukončit a získat certifikáty. Předání certifikátů bylo také poznamenáno mimořádnou situací, a tak na všechny čeká ještě jedno slavnostnější předávání v září. Všem…

Erasmus+ Na Madeiře

V pátek 6. března se učitelé naší školy měli možnost seznámit s průběhem a výsledky školení „Teaching in a 21st Century School“ na Madeiře od 17. do 22. února 2020. Školení v rámci projektu Erasmus+ se zúčastnili Oleg Pasz a Radek Brych. Během jednoho týdne jsme absolvovali několik workshopů na různá témata. Např.: eTwinning, Apps…

YES, I DO. Výuka odborné angličtiny

Ve školním roce 2019/2020 se naše škola zapojila do projektu Moravskoslezkého kraje YES, I DO, jehož cílem je podpořit výuku odborné angličtiny. Již od září se učitelé odborných předmětů účastnili kurzů všeobecné angličtiny, aby následně mohli absolvovat společně s angličtináři kurz odborné strojírenské angličtiny. Tento projekt běží již druhým rokem, a proto naši učitelé měli možnost…

Setkání s historií

V tomto měsíci si všichni připomínáme 30leté výročí Sametové revoluce. Jsme součástí celostátního projektu Příběhy bezpráví – Měsíc filmu na školách, který v součinnosti organizací Jeden svět na školách, Člověk v tísni ve spolupráci a učitelů mnoha českých škol přibližuje mladé generaci významné momenty moderních dějin. Je totiž patrné, že pro studenty se tyto události stávají vzdálenou historií, mnozí si však…

Erasmus Day na SPŠ Karviná

Ve čtvrtek 10. října 2019 proběhnou na naší škole pracovní dílny pro žáky ZŠ zaměřené na propagaci projektů Erasmus: Prezentace projektů Erasmus – Laboratoř CNC Mobilní aplikace – Laboratoř mechatroniky 3D tisk – Učebna výpočetní techniky č. 4   Časový harmonogram: 8:00 – 9:00 ZŠ U lesa 9:00 – 10:00 ZŠ U studny 10:00 – 11:00 ZŠ Prameny 6 A 11:00…