Dny prevence

Ve dnech 18. – 19. 6. se v areálu naší školy konala akce s názvem Hokejbal proti drogám. I my jsme využili přítomnosti Městské policie Karviná a HbK Karviná a zorganizovali jsme pro naše studenty různé aktivity.Proběhly přednášky na téma drogových závislostí a pozvali jsme také odborníka na kybernetickou bezpečnost. Studentky ze SZŠ Karviná nám…

Školení učitelů na VŠB

V týdnu 10. – 14. 6. se dva učitelé naší školy zúčastnili školení na VŠB Ostrava, které proběhlo v rámci projektu Šablony 4. Zaměřovalo se na obsluhu kolaborativních robotů UR. S těmi se žáci setkávají přímo v naší učebně UR robotů, ve výsledku tak bylo školení pro naše učitele velmi přínosné. Kromě nově nabytých znalostí…

Slovenské GLOBE Games

Od čtvrtku 6. června do neděle 9. června se konaly první slovenské GLOBE Games v podtatranském městě Svit. Pořadatelskou školou byla Střední odborná škola polytechnická Jána Antonína Bati. Ve čtvrtek, po příjezdu do Svitu, byla nachystána procházka Svitem s doprovodným komentářem o historii města. Večer pak v kulturním domě proběhlo slavností zahájení GLOBE Games. V pátek žáci a studenti…

Badatelský klub

Badatelský klub se scházel jedenkrát týdně. Badatelská pátrání, pozorování a měření probíhala v naší laboratoři přírodovědných měření a také venku mimo školu. Klubových aktivit se pravidelně účastnilo 12 žáků. Členové badatelského klubu pak v rámci výuky vedli bádání při vyučování mimo školu a do bádání zapojili cca 60 dalších žáků. Studenti si v badatelském klubu vyzkoušeli všechny…

Projekt Podpora zaměstnanosti

Od února 2024 probíhaly na naší škole skupinové workshopy a individuální konzultace studentů maturitních ročníků s kariérovými poradci v rámci projektu Moravskoslezského kraje, V52 – Podpora zaměstnanosti v rámci regionálních partnerství paktů zaměstnanosti. Workshopy se věnovaly sebepoznání, identifikaci silných a slabých stránek účastníků a přípravě životopisu. Účastníci se dozvěděli, jak probíhají jednotlivá kola pracovního pohovoru,…

SPŠKařka vydra malá

Už druhým rokem zaměstnanci Střední průmyslové školy Karviná, tedy pedagogové, správní a techničtí pracovníci, adoptovali (symbolicky) v Zoologické zahradě a Botanickém parku Ostrava vydru malou. Nápad vznikl již v roce 2022, kdy při rozloučení s kalendářním rokem bylo pro zaměstnance zorganizováno zábavné slosování nejrůznějších cen. Ceny darovali jak samotní zaměstnanci, tak i další přátelé školy.…

GLOBE program na SPŠKa

Naše škola je dlouhodobě zapojena do celosvětového programu GLOBE. Patříme mezi nepolevující školy, které pozorují životní prostředí a měří některé jeho vlastnosti. Ke všemu stále odesíláme data do všem přístupné mezinárodní databáze. A čím vším se zabýváme? Podzimní čas jsme věnovali fenologii. Pozorovali jsme „usínání“ osmi lip, které máme u školy. Žáci sledovali změny na…

3D tisk se rozšiřuje

Dvě nové Prusa MK4 tiskárny O prázdninách k nám dorazily dvě 3D tiskárny a hned začátkem září se studenti pustili do montáže. Díky tomuto úžasnému týmu studentů se podařilo tiskárny sestavit v rekordním čase. Poděkování patří těmto žákům: Mateusz Walach z 1. E, Daniel Baier z 2. D, Mikuláš Černohorský z 2. D, Alexander Ćmiel…

Projekt ARV

Žáci Vojtěch Schäck a Filip Staněk ze třídy 1.E reprezentovali naši školu v projektu města Karviná! Projekt je znám pod zkratkou ARV, v rámci kterého oba zpracovali osazení střechy karvinské knihovny fotovoltaikou a práci úspěšně prezentovali. Na fotografii jsou kluci na závěrečném vyhodnocení projektu a přebírají malé ocenění. Gratulujeme a děkujeme! Marián Diviš 

Robotická ramena

V pondělí 3.4. 2023 proběhlo školení učitelů vyučujících Základy robotiky na kolaborativních robotech. Seznámili jsme se s připojením a základní konfigurací kamery pro inteligentní vidění.Kamery jsou nainstalovány na robotických ramenech a umožňují rozeznat s jakou součástkou pracují. Oleg PaszSPŠ Karviná