3D tisk se rozšiřuje

Dvě nové Prusa MK4 tiskárny O prázdninách k nám dorazily dvě 3D tiskárny a hned začátkem září se studenti pustili do montáže. Díky tomuto úžasnému týmu studentů se podařilo tiskárny sestavit v rekordním čase. Poděkování patří těmto žákům: Mateusz Walach z 1. E, Daniel Baier z 2. D, Mikuláš Černohorský z 2. D, Alexander Ćmiel…

Robotická ramena

V pondělí 3.4. 2023 proběhlo školení učitelů vyučujících Základy robotiky na kolaborativních robotech. Seznámili jsme se s připojením a základní konfigurací kamery pro inteligentní vidění.Kamery jsou nainstalovány na robotických ramenech a umožňují rozeznat s jakou součástkou pracují. Oleg PaszSPŠ Karviná

Laboratoře virtuální reality

Laboratoře virtuální reality Operační program Integrovaný regionální operační program 2014-2020 Číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005392 Cíl projektu Hlavním cílem projektu bylo zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionu, tj. zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání. Specifickým cílem bylo zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích (přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi)…

Výuka pro Průmysl 4.0

Výuka pro Průmysl 4.0 Operační program Integrovaný regionální operační program 2014-2020 Číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005378 Cíl projektu Cílem projektu byla podpora výuky v progresívní oblasti automatizace, mechatroniky a robotiky známé pod názvem Průmysl 4.0 ve středních školách zřizovaných Moravskoslezským krajem. Projekt částečně navazoval na dříve realizovaný projekt Mechatronika. V rámci projektu se rozšiřovalo vybavení učeben či…

Dosáhli jsme na SINUMERIK od SIEMENSE

Dosáhli jsme na SINUMERIC od SIEMENSE Na dni otevřených dveří v prosinci 2018 jsme poprvé pootevřeli dveře nejnovější a nejmodernější učebny pro výuku v oboru strojírenství. Učebna byla vytvořena ve spolupráci s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje. Obor strojírenství bude mít od příštího školního roku novou učebnu s 16 pracovišti, vybavenými pracovními stanicemi pro modelování, konstruování a…

Podpora výuky CNC obrábění

Podpora výuky CNC obrábění Operační program Integrovaný regionální operační program 2014-2020 Prioritní osa 2. Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů Investiční priorita 10: Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání, včetně odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu Specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti…