Pasování studentů

Těsně před vánočními prázdninami proběhl tradiční akt pasování studentů. Jedná se o jeden z životních mezníků, kterým se z dětí stávají středoškoláci, a protože v loňském roce se tento akt nemohl uskutečnit, kromě našich prváků byli opožděně pasování i druháci. Studenti všech oborů obdrželi pamětní medaile se symbolikou svého zaměření a upřímné rady letošních maturantů…

Divadélko

13. 10. naši školu navštívilo Divadélko pro školy z Hradce Králové, aby studentům zábavnou formou přiblížilo základní momenty z české a světové literatury. Prvním ročníkům herci osvětlili dramatické žánry, třetí ročníky se dozvěděly zajímavosti o Osvobozeném divadlu a osobnostech Jana Wericha a Jiřího Voskovce, čtvrté ročníky si zase připomněly vývoj českého divadla 20. století. Moc děkujeme skvělým…

Slavíme 100 let!

Jste absolventy naší školy, zajímá Vás, kolik se toho u nás změnilo a chcete se setkat se svými bývalými učiteli a spolužáky? Studujete u nás a chcete rodině ukázat, kde Vaše mozkové buňky pracují na plné obrátky? Máte doma budoucí středoškoláky, kteří mají zájem o studium na naší škole a chtějí školu lépe poznat? Nebo…

Ilustrativní foto

Beseda o prevenci negativních jevů a poučení o drogách

V průběhu září nás ve škole navštívili městští policisté, kteří si pro všechny třetí ročníky připravili besedu týkající se prevence negativních jevů a ve svém povídání se zaměřili především na drogy.  Policisté nám ukazovali následky těžkých drog na lidském těle, seznámili nás s projevy závislostí a zmínili mnoho dalších zajímavých věcí. My jsme si z této poučné…

Ilustrativní foto

Volba kariéry

Dne 15. 9. 2021 škola zorganizovala přednášku pro 3. ročníky na téma Volba kariéry. Organizátorky si pro nás připravily různé aktivity, ve kterých dominovalo především umění komunikovat v kolektivu. Dále jsme si vyzkoušeli pracovat s naší představivostí a vnímavostí, také jsme se snažili vcítit do jiných osob. Nechyběla ani ukázka toho, jak organizátorky pracují se svými klienty,…

Online přednáška: Jak na pracovní příležitosti

Dne 17. 5. 2021 proběhla další online přednáška pro 3. ročníky realizovaná v rámci předmětu OBN. Tentokrát byla přednáška zaměřena na pracovní právo a nesla název „Cesta do hlubin pracovního práva: Jak se připravit na pracovní příležitosti!“. Celou přednášku vedl pan Mgr. Martin Sieber LL.M, právník specializující se na pracovní právo, který formou jednoduchého a praktického výkladu…

Pracovní pohovory nanečisto podruhé

Pracovní pohovory nanečisto podruhé Ve dnech 3. a 5. května 2021 jsme ve spolupráci s IT firmou KVADOS (kvados.cz) opět uspořádali přijímací pohovory nanečisto, tentokrát však z důvodu pandemických opatření v online podobě. Účast na pohovorech byla nabídnuta studentům 2. ročníku oboru informační teorie a studentům všech 3. ročníků. Celkem se této akce zúčastnilo 5 studentů. Na začátku studentům…

Online přednáška: Hledání spravedlnosti v praxi

Online přednáška: Hledání spravedlnosti v praxi aneb Proč na soudech nenajdete Barbaru Dne 9. 4. 2021 se konala pro 3. ročníky v rámci předmětu OBN online přednáška s názvem „Hledání spravedlnosti v praxi aneb Proč na soudech nenajdete Barbaru“. Do fungování českého soudnictví naše studenty zasvětil pan Mgr. Jan Martikán, soudce karvinského okresního soudu, kterému tímto ještě…

Online beseda se Šimonem Pánkem

Dne 12. listopadu se studenti zúčastnili on-line besedy se Šimonem Pánkem v rámci celostátního projektu Měsíc filmu na školách společnosti Jeden svět na školách. Besedě předcházelo zhlédnutí filmu 1989 – Dopisy přes železnou oponu. Studenti následně pracovali s pracovním listem, ve kterém se měli vyjádřit k tomu, co je nejvíce zaujalo, např.: Co vás na události, osobnosti zaujalo? Zaujalo mě, že byl…

Seznamujeme se s virtuální realitou

Naši studenti v rámci nepovinného školního kroužku modelují 3D objekty v programu Blender. Začínáme modelovat jednoduché objekty – meče, štíty, sekyry a jiné  virtuální zbraně. Ti nejlepší z našich žáků si už troufnou na to nejtěžší a to je modelování lidské postavy, která patří bez nadsázky k těm nejtěžším dovednostem. Mezi další zajímavé aplikace patří…