Exkurze

Dne 12. ledna 2024. se třída 2. C vydala na exkurzi do společnosti KOVONA SYSTEM, a. s. v Českém Těšíně, která se zabývá sériovou kovovýrobou vlastních výrobků nebo výrobků na zakázku.

Žáci byli přivítáni v zasedací místnosti, kde si vyslechli prezentaci o firmě a zajímavostech o ní. Absolvovali přednášky na téma práškového lakování, 5S a TPM.

Poté byli provedeni provozem, kde viděli jednotlivé výrobní procesy firmy, od jejich přípravy polotovaru (dělení profilu trubek a plošného materiálů), různých způsobů tváření za studena (tažení, ohýbání, lisování, děrování, ohraňování …) až po způsoby svařování. Seznámili se také s povrchovými úpravami např. s technologií práškového lakování. Na závěr zhlédli automatizovanou balicí linku.

V průběhu prohlídky výrobního provozu se také seznámili se způsoby manipulace s polotovary a hotovými výrobky. Viděli automatizované výrobní linky, práci zdvihacích zařízení – jeřábů, vysokozdvižných vozíků, různé druhy dopravníků atd.

Exkurze byla zajímavá a žákům se líbila. Doplnili si tak teoretické znalosti nabyté ve škole praktickými zážitky.

 

Zapsala: Ing. Romana Siudová