Exkurze

Ve středu 26. 1. a v pátek 28. 1. jsme s třídami 2.D a 4.D navštívili ostravskou pobočku TietoEvry. Tato společnost sídlí v Helsinkách a je největším severoevropským dodavatelem IT služeb po celé Evropě. My jsme sice zavítali pouze do její pobočky v Ostravě, i tak to ale byl ohromný zážitek!

 

To, že je široko daleko nedostatek šikovných ajťáků, je zřejmé. Aktuálně má totiž TietoEvry 300 volných pracovních míst! Velkou výhodou jsou nabízené stáže určené jak pro studenty středních škol, tak pro vysokoškoláky. Stačí disponovat základy anglického a programovacího jazyka. Stážista má svého garanta, který se o něj po celou dobu stáže stará. Stážisti pracují v týmech, jejichž součástí jsou cizinci, proto je dobrá znalost anglického jazyka vítána.

 

Jsme moc rádi, že nás i v této nelehké době pracovníci provedli a ukázali nám, jak ajťáci pracují a jaké mají možnosti uplatnění na trhu práce. Děkujeme.

A jak návštěvu vnímali naši studenti?

 

Byli jsme seznámeni se současným stavem oboru IT na trhu práce, prohlédli si vybavení budovy a její pracovní prostory, a dokonce jsme měli možnost mluvit s jedním z back-end programátorů firmy. Nahlédli jsme tak do struktury jednoho z projektů, díky čemuž jsme měli možnost představit si, jak práce programátora funguje v praxi a co všechno obnáší. Nakonec jsme si zahráli kvíz v aplikaci Kahoot a 3 výherci si odnesli zajímavé ceny. Studenti 2.D

 

Exkurze začala okolo deváté hodiny, kdy jsme dostali kartičky návštěvníků a vyrazili výtahem do devátého patra. Zde byla připravena interaktivní prezentace, která popisovala vše od historie založení firmy po pracovní podmínky v současnosti. Poté nás čekala i návštěva bývalých stážistů, kteří nám popsali, jak stáž probíhá a na čem zrovna teď pracují. Byl nám popsán i jeden z aktuálnějších projektů, který se snaží vyřešit problém s latencí mezí serverem operátora a uživatelem pomocí cachingu. Následně jsme se rozdělili do menších skupin a dostali příležitost projít si další patra budovy. Osobně se mi celá exkurze líbila. Nejlepší na tom všem je to, že jsme dostali možnost prohlédnout si, jak to doopravdy funguje ve velké firmě. Studenti 4.D