Exkurze

Již je tomu dávno, co jsme Vás informovali o tom, že se na škole konala online přednáška týkající se trestního práva s názvem: Hledání spravedlnosti v praxi aneb Proč na soudech nenajdete Barbaru, kterou si pro naše žáky připravil soudce Okresního soudu v Karviné, pan Mgr. Jan Martikán. Celý článek k této přednášce naleznete zde: https://www.sps-karvina.cz/aktuality/udalosti/elementor-6952/.

A jak bylo v článku zmíněno, přednáškou to nekončilo. Někteří naši třeťáci se totiž na Okresní soud v Karviné dostavili osobně, samozřejmě v rámci exkurzí J. Bohužel, ne všechny třetí ročníky se mohly exkurzí účastnit (z důvodu omezených časových možností a omezeného počtu míst v jednací místnosti), nicméně připomínáme, že soudní jednání jsou veřejnosti přístupná, takže je lze individuálně navštívit.