ExkurzeVýlety

Studenti poznávali moderní technologie

V pátek 21. června se studenti z SPŠ Karviná vydali na zajímavou exkurzi do VÚHŽ ve Frýdku-Místku, přesněji v Dobré. Výlet, který začal jízdou vlakem a následně autobusem, na-bídl účastníkům jedinečný pohled do světa moderních strojů a technologií.

Po příjezdu před budovu VÚHŽ mladé elektrotechniky uvítal průvodce, který je nej-prve provedl hlavní budovou. „Bylo fascinující vidět ty obrovské lisy a CNC stroje v akci,“ sdí-lel své dojmy jeden z účastníků. Průvodce průmyslováky provedl jednotlivými částmi budovy, kde mohli nahlédnout do válcovny a nástrojárny, místností plných velkých nástrojů a zaří-zení. Setkali se i s pracovníky zámečnických dílen, kteří ochotně vysvětlovali své úkoly a před-stavili i některé z procesů, na kterých právě pracovali. Prohlídka pokračovala do vedlejší bu-dovy, která na první pohled vypadala jako běžný panelák. Tentokrát se studentů ujal jiný prů-vodce, který nás zavedl do pátého patra. „Tato část exkurze byla velmi zajímavá, protože jsme mohli vidět práci v kancelářích, kde se nepoužívají těžké stroje, ale spíše jemná technika a pájky,“ uvedl další ze studentů. Budoucí technici procházeli kolem nástěnek plných infor-mací, obrázků a starších novinových článků o VÚHŽ, což jim poskytlo cenný historický kon-text o této důležité instituci.

Celkově byla exkurze velmi poučná a studenti si odnesli mnoho nových poznatků. „Byla to skvělá příležitost vidět, jak jdou moderní technologie a tradiční řemesla ruku v ruce,“ shrnul student, který byl z exkurze nadšený. „Myslím, že to pro nás bylo inspirující a někte-rým to možná ukázalo i možnou budoucí kariéru v technických oborech.“

Exkurze do VÚHŽ se tedy jednoznačně vydařil. Studenti nejenže získali nové znalosti a zkušenosti, ale také si uvědomili, jak významná je spolupráce mezi různými odborníky a tech-niky. Studenti se už těší na nadcházející exkurze, kde se budou moci podívat, jaká je práce v jejich oboru v praxi. Návštěva VÚHŽ ukázala, že spojení teorie a praxe je klíčem k úspěchu a inspiraci pro mladou generaci.