Exkurze

Dělat vědu je umění. A umění je někdy pěkná věda!

Ve čtvrtek, 8. 9. 2022 se studenti 4. E vydali na festival Art & Science na VŠB-TU v Ostravě-Porubě.

V porubském kampusu, zhlédli univerzitu nejen jako instituci pro vzdělávání, vědu a výzkum, ale také jako místo kreativního myšlení s přesahem do umění a tvořivosti. Během dopoledne se zúčastnili komentovaných ukázek, technických dílen a soutěží, uměleckých workshopů, výstav a hudebních vystoupení.

Studenti Piotr Štirba, Adam Gaher, Jakub Kožík, Luboš Hataš a Kristián Huplík se zapojili do soutěže VZPOURA ROBOTŮ. Úspěšně splnili úkoly na vyznačených stanovištích, za které získali potřebné součástky a návody pro sestavení tří bojových robotů v Robot Factory VŠB-TUO. Prošli až do finálové bitvy, kde vyslali své roboty do boje s ostatními týmy.

Všichni si festival velice užili a zdokonalili své odborné znalosti.

Za třídu 4. E Ing. Miroslav Korta

 

Fotogalerie ke zhlédnutí