Exkurze

Jsme GLOBE škola s dlouhou tradicí. Již několik let spolupracujeme se dvěma dalšími karvinskými školami, a to ZŠ a MŠ Dělnickou a Gymnáziem Karviná. Tvoříme a užíváme si společné projekty, které pak prezentujeme na akcích pro další GLOBE školy.

Mezi zajímavé akce GLOBE patří rozhodně badatelská konference, která letos proběhla v Mělníku na Gymnáziu Jana Palacha, kam se sjeli zástupci z celkem 32 škol nejen z České republiky. Své globaře totiž vyslaly také tři školy z Irska, dvě z Ukrajiny a po jedné ze Slovinska a Severní Makedonie. Jako velmi vzácní a čestní hosté byli přivítáni kulturní atašé americké ambasády a pan Dr. Tony Murphy, ředitel The GLOBE Program.

Letošní školní rok jsme pro výzkum měli za partnery žáky z Gymnázia Karviná. Společně jsme zjišťovali dynamiku změn teplot půdy a naše výzkumná otázka zněla „Jak dynamicky se mění teplota v půdě?“ Hypotéza pak zněla: „Teplota půdy se mění se zvětšující se hloubkou půdy pomaleji,“ což jsme úspěšně potvrdili! A samozřejmě patřičně odprezentovali na zmiňované konferenci.

Naše týmy si ovšem nejdříve udělaly výlet do Kokořínska. Navštívily hrad Kokořín, prošly se pískovcovými skalami a zažily dobrodružství na příkrých schodech a žebřících. Poté jsme dopilovali vystoupení pro prezentaci výzkumu. Prezentace společného týmu obdržela pozitivní zpětné vazby za profesionální měření, vyhodnocení dat, zpracování grafů, použití humoru a komunikaci s publikem.

I když cesta tam i zpět byla dlouhá, naše studentky Dominika Wróblová a Alžběta Matvejová z třídy 1.D reprezentovaly naši školu SPŠ Karviná na výbornou.

Marián Diviš