Exkurze

Ve dnech 19. – 21. 3. 2023 jsme navštívili CERN v této sestavě: Jiří Wojnar, Richard Jelen, Petr Šupol a Luboš Orság jako vedoucí zájezdu a studenti SPŠ v Karviné Tomáš Peter, Dominik Patola, Adam Gaher, Piotr Štirba, Matyas Orság. V CERN nás prováděl David Gančarčík (bývalý student SPŠ Karviná), který je interním pracovníkem CERN.

Jsme rádi, že jsme středisko CERN mohli navštívit a prohloubit své znalosti o elementárních částicích. Všichni si tuto výjimečnou akci užili a někteří se vyfotili i před písmenem theta, kde jsou vyleptána jména fyziků a důležité vzorce.