Výlety

Za krásného slunečného počasí proběhl dne 13. dubna v karvinském parku Boženy Němcové „Sportovní den“ studentů naší školy. U letního kina začala trasa prověrkou jejich dovedností v hodu létajícího talíře na cíl. Před Společenským domem Lázní Darkov následovalo prověření všeobecných znalostí první pomoci a pravidel silničního provozu. V areálu Lodičky Karviná si pak studenti v rámci topografie vyzkoušeli odhad vzdálenosti. A to vše v soutěžním duchu, kdy na prvních třech místech se s vysokým bodovým ohodnocením umístily třídy: 2.B (77 bodů), 1.B (76 bodů) a 3.C společně s 3.B (70 bodů).

Mnozí učitelé vycházku v tomto krásném počasí obohatili o návštěvu darkovského mostu, poznávání zvěře v oboře i jarního ptactva v parku, někteří žáky informovali i o existenci původní železniční vlečky. Studenti kladně kvitovali možnost strávit společně čas v družném hovoru a dobré náladě mimo školní lavice.

Díky aktivní účasti pedagogů a ukázněnosti studentů byl tento sportovní den velice úspěšný a věřím, že se všem účastníkům líbil.

Mgr. Miroslav Kunčík (hlavní organizátor akce)