Informace

V sobotu 29. ledna jsme otevřeli dveře naší školy dokořán. Velký zájem uchazečů o studium nás velmi potěšil, stejně jako návrat absolventů za svými oblíbenými učiteli.

Zájemcům o studium se líbily především moderně vybavené odborné učebny s robotickými rameny, CNC stroji, ale i přenos do virtuální reality nebo světa IT. Provázeni fundovanými průvodci – studenty školy, plnili drobné úkoly, za které úspěšné řešitele čekala sladká odměna. Ze školy odcházeli s úsměvem a nadšením. A my budeme nadšení, když je uvidíme 1. září v našich lavicích.