Kurzy

Minulý týden v pátek studenti třetího ročníku ukončili závěrečnou zkouškou kurz CNC a z rukou vyučujících převzali certifikáty, které dokládají jejich znalosti a dovednosti.

 

A jak celý kurz hodnotí jeho účastníci?

 

Studenti 3. ročníků mají možnost se od září přihlásit do kurzu svařování nebo programování CNC frézky v Programu Heidenhain. Já jsem si vybral kurz programování frézky, protože jsem chtěl prohloubit znalosti získané již z hodin POS (programování obráběcích strojů). Kurz probíhal každou středu po vyučování, kde nám vedoucí kurzu Bc. Vilém Heczko předával své bohaté znalosti, a tak rozšiřoval naše portfolio o cenné informace a nové funkce, jež jsme potom aplikovali při tvorbě vlastních programů a ovládání stroje. V červnu byla naše snaha zakončena závěrečnou zkouškou, kterou všichni účastníci úspěšně zvládli a byli oceněni certifikátem o úspěšném absolvování.

Gabriel Čapek 3.B

 

Jakožto studenti třetích ročníků jsme měli možnost zúčastnit se svářečského a CNC kurzu. Vybrali jsme si CNC pod vedením pana Bc. Viléma Heczka. Od počáteční teorie o stroji a programu jsme se brzy propracovali k samotnému programování v simulačním programu na pc. Netrvalo dlouho a začali jsme ovládat i samotnou CNC frézku. V pátek 24. května nás čekaly závěrečné zkoušky, kterých jsme se obávali, ale když jsme si vylosovali otázku, na kterou jsme měli v teoretické části odpovědět, tak všechen stres rázem opadl. Praktická část zkoušky na stroji byla už třešničkou na dortu. Všichni jsme kurz úspěšně dokončili. Odnášíme si spoustu poznatků, zkušeností a samozřejmě certifikát, který lze uplatnit v celé Evropě. Věříme, že se nám bude jednou při hledání práce nebo brigády hodit.

Honza Janeta 3.B