Kurzy

Ve čtvrtek 4. 11. proběhl na naší škole první workshop v rámci kariérového poradenství. Mezi zúčastněnými byli zájemci z tříd 3.D a 3.C.

Ze začátku pro nás byla připravena aktivita, v průběhu které jsme na prázdný papír lepili několik obrázků z časopisu a pak jsme vysvětlovali, proč jsme si dané obrázky vybrali a v čem nás vystihují. Následně jsme vyplnili test obsahující 60 otázek. Na základě jeho výsledků nás lektorky zařadily do jedné z 16 typologií osobnosti, což nám mělo přiblížit, na jaké profese se hodíme. S výsledky testu jsme nadále pokračovali, vytvořili jsme si skupinky se stejnou typologií a snažili jsme se svými slovy vystihnout, co daná typologie znamená, čím je typická. Rovněž jsme o celé této aktivitě diskutovali. Například se nás lektorky ptaly, zda se k nám výsledná osobnost skutečně hodí. Ke konci jsme vyplňovali pracovní listy, ty potom dále využijeme na individuálních schůzkách, které se budou konat 24. 11.

Musím říct, že celý workshop utekl velmi rychle, paní poradkyně byly velmi příjemné a mě osobně to moc bavilo.

Jan Jančar, 3.D