Projekty
Badatelský klub se scházel jedenkrát týdně. Badatelská pátrání, pozorování a měření probíhala v naší laboratoři přírodovědných měření a také venku mimo školu. Klubových aktivit se pravidelně účastnilo 12 žáků.

Členové badatelského klubu pak v rámci výuky vedli bádání při vyučování mimo školu a do bádání zapojili cca 60 dalších žáků. Studenti si v badatelském klubu vyzkoušeli všechny kroky badatelského postupu: kladení otázek, hledání informací o problému, stanovení hypotézy, návrh pokusu, provedení pokusu, vyhodnocení hypotézy a návrh dalšího bádání nad daným tématem.
 
V rámci klubu jsme vyzkoušeli šest nových badatelských aktivit. Jednalo se o stanovení hypotéz pomocí fotografie, stanovení hypotézy nad zcela novým tématem, návrh uspořádání pokusu s čidlem CO2, provedení pokusů s čidlem CO2, a to kolik oxidu uhličitého vydechujeme, jak se rozpouští oxid uhličitý ve vodě, kde v místnosti se nachází více oxidu uhličitého, pomocí jakých ukazatelů lze porovnat povrchové vody. Podařilo se i vyhotovit dvě ucelené badatelské lekce: Kolik tuku obsahují semínka rostlin?  Jak rozpoznat sladkou a slanou vodu.

V klubu panovala uvolněná, ale pracovní nálada. Žáci byli zvídaví a přicházeli s nevšedními nápady. Naučili se dotahovat své myšlenky, nápady a postupy až do konce.