AngličtinaProjekty

Během dvou let (2017-2019) si mohli studenti naší školy ověřit, zda jsou, po letech učení se anglickému jazyku, schopni rozumět a komunikovat v tomto cizím jazyce.

Od září 2017 patřily pondělní hodiny angličtiny konverzaci s rodilým mluvčím z Kanady. Matt Ammendolia na škole působil již druhým rokem. Ve spolupráci s učiteli anglického jazyka byly připraveny hodiny na aktuální témata a propojeny s informacemi o životě v Severní Americe. Prostor byl vyčleněn i zábavným aktivitám. Všichni jsme se naučili hru Crampus, jejíž variantu někteří známe z letních táborů jako Městečko Palermo. Velký úspěch slavila i závěrečná hra Targola Trade Game, v níž bylo cílem obchodovat s ostatními a sehnat potřebné suroviny dle zadání. A pokud jste zapomněli používat angličtinu, mohli jste skončit i „ve vězení“! 😊

Hodiny byly přínosem pro nás všechny a doufáme, že se nám podaří v naši spolupráci pokračovat i v dalších letech.