ErasmusProjekty

V rámci projektu jsme měli možnost se zúčastnit školení Solar energy pořádaného italskou firmou Iris. Bydleli jsme v krásném městečku Lecce, které je nazýváno Florencie jihu. Překrásné barokní město lákalo k procházkám a návštěvám kostelů. Měli jsme štěstí. Zrovna se konaly slavnosti města a náměstí bylo vyzdobené světýlky. Mohli jsme vidět barevný průvod a poslechnout si večerní koncert.

Program školení byl zaměřen na využívání obnovitelných zdrojů energie. Kromě teoretických znalostí z oblasti solární energie, byl kurz zaměřen i na jejich praktické využití. Seznámili jsme se s italským dotačním programem, navštívili firmu poskytující kompletní instalace pro využití obnovitelných zdrojů energie a prohlédli si několik instalací solárních panelů. Nejzajímavější byly instalace na městském úřadě v Comune Novoli a na letišti Aeroporti di Puglia. Během návštěv přímořských městeček jsme nasbírali zajímavé nápady na žákovské práce v CADu. Diskutovali jsme rovněž na ožehavá témata jihu Itálie – obrovská nezaměstnanost a problémy způsobené klimatickými změnami (např. obrovské plochy olivových hájů jsou postižené nemocemi a staleté stromy usychají).

Důležitým výstupem mobility je rovněž příprava nového projektu Erasmus+. Firma Iris je schopná zajistit měsíční praxi v místních průmyslových podnicích pro vybrané studenty budoucích 3. ročníků.

č. p. 2018-1-CZ01-KA101-047661

Hlavním cílem projektu Odbornost bez jazykových bariér 2 je seznámení učitelů s nejnovějšími technologiemi a metodami výuky, prohloubení komunikačních dovedností v anglickém jazyce a rozšíření metody CLIL ve výuce.

Postřehy z dosavadních kurzů jsou zaznamenány v aplikaci Padlet:

https://padlet.com/pasz/9q5zmqxmn1q6 – Solar energy

https://padlet.com/kovalcik/czfaf3e8vlr4 – Advanced Smart Education Resources

https://padlet.com/kondelkova/kc0aacmt02ls – Moodle at school

https://padlet.com/kondelkova/co4a2o7ylmpk – Coding and Robotics with Arduino

https://padlet.com/kondelkova/m9a2hwmkium6 – Technical English

https://padlet.com/divis/rzcgscoi341n – STEM