AngličtinaProjekty

Od září 2019 jsou pondělní hodiny angličtiny opět věnovány konverzaci s naším kanadským lektorem Mattem. Na základě harmonogramu se v hodinách vystřídají žáci všech ročníků a oborů.

Probíraná témata vychází ze ŠVP, ale reagují také na aktuální události. Cílem je dozvědět se informace o životě v Severní Americe, porovnat je s našimi zvyklostmi a diskutovat o věcech kolem nás. V letošním roce jsme už hovořili o rozdílech ve studiu, bydlení, hledání práce, či stravování.

Spolupráce vyučujících při plánování a výuce anglického jazyka s rodilým mluvčím se v předchozích letech velmi osvědčila. Jsme velmi rádi, že můžeme realizovat výuku s rodilým mluvčím i v tomto školním roce, protože je velkou motivací pro všechny účastníky, studenty i učitele.

V rámci projektu Odborné vzdělávání pro 21. století (výzva Šablony pro SŠ a VOŠ II) jsou realizovány tyto aktivity:

  • Zapojení rodilého mluvčího do výuky anglického jazyka
  • Vzdělávání učitelů
  • Doučování žáků