Projekty

Od února 2024 probíhaly na naší škole skupinové workshopy a individuální konzultace studentů maturitních ročníků s kariérovými poradci v rámci projektu Moravskoslezského kraje, V52 – Podpora zaměstnanosti v rámci regionálních partnerství paktů zaměstnanosti.

Workshopy se věnovaly sebepoznání, identifikaci silných a slabých stránek účastníků a přípravě životopisu. Účastníci se dozvěděli, jak probíhají jednotlivá kola pracovního pohovoru, jak si domluvit schůzku po telefonu. Uvědomili si důležitost neverbální komunikace, přemýšleli nad tím jakých chyb se při pohovoru vyvarovat. Následně proběhly ve třech dnech individuální konzultace, které se věnovaly možnostem zlepšení a budoucímu směřování.

Studenti hodnotili pozitivně atmosféru workshopu, přístup lektorek, využitelnost obsahu v praxi a přínos aktivit.

Link ke sdílení: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=709215498033125&id=100068340431632