ModernizaceProjekty

Výuka pro Průmysl 4.0

Operační program

Integrovaný regionální operační program 2014-2020

Číslo projektu

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005378

Cíl projektu

Cílem projektu byla podpora výuky v progresívní oblasti automatizace, mechatroniky a robotiky známé pod názvem Průmysl 4.0 ve středních školách zřizovaných Moravskoslezským krajem. Projekt částečně navazoval na dříve realizovaný projekt Mechatronika. V rámci projektu se rozšiřovalo vybavení učeben či budovaly a vybavovaly nové učebny.

Financování projektu

Zdroj financování projektuvýše podílu v Kč
Celkové výdaje projektu24 941 458
Celkové způsobilé výdaje projektu24 941 458
Celková přiznaná dotace EU21 200 240
Celková hodnota pořízeného majetku na SPŠ Karviná4 147 595