AngličtinaProjekty

YES, I DO se blíží do finále…

Není to tak dávno, co jsme předávali studentům certifikáty po absolvování kurzu Strojírenské technologie a už se nám blíží ke konci další modul Stroje a zařízení.

Do něj se v letošním školním roce přihlásila skupina studentů 2. ročníku oboru strojírenství a od října se pravidelně setkávají v online hodinách s angličtinářem a s vyučujícím odborných strojírenských předmětů. A co se v hodinách děje?

Studenti si rozšiřují své obzory nejenom v oblasti strojírenství, ale hlavně se učí odbornou anglickou terminologii, která se jim v budoucnu určitě bude hodit. Vše s pomocí online učebnice a dalších materiálů, které pro ně vyučující připravují. Po dokončení kurzu obdrží každý student certifikát.

V současné době pracujeme na online školním webináři pro naše učitele a žáky, na kterém budeme sdílet získané zkušenosti s tandemovou výukou odborného anglického jazyka. Zapojíme i studenty, aby i oni měli příležitost říct a ukázat, co nového se naučili a jaký to pro ně mělo přínos.