Soutěže

Začalo to nevinně… 28. 5. 2019 jsme dorazili na Filozoficko-přírodovědnou fakultu Slezské univerzity v Opavě s malým zpožděním, ale stručné zahájení jsme stihli. A hned se šlo na první přednášku. Ty nás čekaly celkem 3 a všechny se nějakým způsobem týkaly programování v C++. První přednáška byla o algoritmech, druhá o samotném jazyku a třetí s názvem „Jak se dorozumět s robotem“.

Už v průběhu prvních dvou přednášek jsme si začali říkat, že tohle se našeho oboru (Elektrotechnika – Mechatronika) netýká tak, jako oboru jiných účastníků (IT), a to jsme ještě netušili, co nás doopravdy čeká (ono jsme to ani tušit nemohli, jelikož se nám nedostalo o soutěži bližších informací, než na webových stránkách soutěže). Při poslední přednášce jsme čekali, že nám pořadatelé už roboty představí. To se i stalo. Byl nám představen software s názvem Webos, kde byl ve virtuálním prostředí virtuální robot s virtuálními podmínkami. To „předčilo naše očekávání“.

Poté nás čekala soutěž v naprogramování robota v daném programu a jistě nikoho nepřekvapí, že hlavní ceny nás minuly. Opravdové roboty jsme viděli, ale jen z dálky. Každopádně jsme si celý den (a občerstvení!) docela užili a naučili se i něco nového.

Autor článku Jan Bílek 2. E. Spolu s ním se akce zúčastnil spolužák Daniel Buzek, pedagogický doprovod Mgr. Tomáš Kovalčík.