Soutěže

Dne 1. 3. 2022 proběhlo školní kolo Prezentiády, kterého se zúčastnilo celkem 7 týmů. Všechny týmy si připravily velice krásné a kreativní prezentace na jedno ze dvou zadaných témat: „Jak bych učil já“ a „11. přikázání“.  Tato témata zadala společnost STUDENT CYBER GAMES, Z.S, která je oficiálním organizátorem Prezentiády. Studenti si během svých vystoupení vyzkoušeli, jaké to je prezentovat před početným publikem, které letos tvořilo cca 50 studentů a 6 pedagogů.  Vzhledem k omezenému množství týmů, které lze za školu přihlásit do oficiální soutěže, porota musela vybrat 4 nejlepší týmy. Hodnotil se grafický design, splnění tématu, úroveň prezentování, dodržení časového limitu a celkový dojem.

Do nominačního kola Prezentiády 2022 jsou k dalšímu postupu navrženy tyto týmy:

  1. Matičky – Gabler, Jastrzebski z 2. D
  2. Strikers – Kotula, Dražný, Joska z 2. B
  3. Antajtled – Kotajny, Hanusek, Valentíny, Zmija z 2. D
  4. Pirusz – Pietrus, Rush z 2. E 

Všem účastníkům mnohokrát děkujeme za přístup, odvahu i píli. Nyní bude třeba své prezentace upravit na základě doporučení poroty, doladit detaily a do 18. března odeslat do nominačního kola, v němž se bude hodnotit kvalita zpracování tématu a atraktivita prezentace. Nejlepších 15 prezentací se utká v krajském kole.

Velmi děkujeme také obecenstvu, které vytvořilo skvělou atmosféru a podmínky, které jsou pro prezentující k nezaplacení.