Středoškolská odborná činnost

Projekt Šablony 4 pokračuje v plném proudu a jeho nedílnou součástí jsou školení zaměřená na obsluhu programu Inventor. Dosud se konaly dvě školení, a to 6. dubna a 5. května, kterých se zúčastnilo pět učitelů oboru strojírenství. Školení přinesla mnoho zajímavých informací, které zlepší jejich schopnosti v modelování a využití tohoto užitečného programu.

Jedním z hlavních témat, kterým se v rámci školení věnovalo, byla práce s plochami. Účastníci se naučili vytvářet a manipulovat s plochami v programu Inventor. Jedním z nejzajímavějších příkladů bylo vytvoření spojení potrubí ve tvaru kalhotek. Tato technika, která byla předvedena na školení, umožňuje vytvářet složitější tvary a propojení, což je zvláště užitečné v oblasti strojírenství.

Další školení v rámci projektu Šablony 4 jsou již naplánována a účastníci se těší na další příležitosti rozšířit své znalosti a dovednosti v oblasti programu Inventor. Projekt Šablony 4 tak slouží jako platforma pro výměnu informací a vzájemné obohacení v oboru strojírenství, a to prostřednictvím školení, workshopů a dalších vzdělávacích aktivit.