STC Microsoft

20. prosince 2016 proběhlo v budově Microsoft v Praze národní kolo výběrového řízení do studentského trenérského centra (STC) společnosti Microsoft. Dominik Kryska patří mezi studenty, kteří byli vybráni k účasti v tomto dvouletém programu. Položili jsme Dominikovi několik otázek a z jeho odpovědí se můžete o STC dozvědět více.

Proč jste se, Dominiku, do STC přihlásil?
Vždy se rád dozvím něco nového a baví mě předávat nové ostatním.

Jak jste na konkurz připravoval?
Do národního kola jsem si vytvořil prezentaci o sobě, mých schopnostech a zálibách v MS Powerpointu. Využil jsem zkušenosti z předchozích projektů, např. Mládež kraji, Prezentiáda či krajské kolo STC. Případným zájemcům bych doporučil připravit se na dotazy výběrové komise a vyhledat si informace o společnosti. Například, kdy byla společnost založena, kdo ji vede apod.

Zaskočila vás nějaká otázka?
Ano, když se mě zeptali na jméno druhého zakladatele… naštěstí se již čas pohovoru chýlil ke konci…

Jak dlouho pohovor trval?
Většinou kolem 10 minut, v mém případě asi 15.

Líbila se vaše prezentace?
Ano. A víc než znalosti je zajímala motivace, chuť se učit nové věci a předávat je dál.

Co ještě poradíte budoucím zájemcům?
Pracujte na sobě a nebojte se ukázat výsledky své práce, potvrzení o účasti v soutěžích, kurzech i dosažené certifikáty.

Co vás dále čeká?
Nejdříve je na programu rozloučení s absolventy STC, pasování na studenty STC, networking přes Skype for business. Jednou za čtvrt roku setkání všech účastníků, jednou týdně websemináře na téma MS aplikací. Vyvrcholením by měla být letní škola STC.

Jak na vás zapůsobilo prostředí společnosti a na co se nejvíce těšíte?
Líbilo se mi, jak jsou všechny prostory propojeny digitálními info tabulemi. A nejvíc se těším na grilování na střeše budovy sídla Microsoft .

Děkujeme za rozhovor a reprezentaci naší školy. Přejeme hodně dalších úspěchů.