STC Microsoft

Novinky po roce v STC

Rozhovor s držitelem MOS (Microsoft Office Specialist) certifikátu Dominikem Kryskou (3F)

Studentské trenérské centrum společnosti Microsoft (STC) je dvouletý program pro studenty, ktěří chtějí zdokonalovat své znalosti v oblasti ICT a předávat je dále. První rok programu je završen letní školou.

Zeptali jsem se Dominika, zda se účastnil letní školy STC a jak toto soustředění probíhalo.

Letní škola probíhala v sídle MS v Praze a trvala 3 dny. V úvodu nás čekaly přednášky expertů MS zaměřené na soft skills (tzv. měkké dovednosti) – storybuilding, project management. Dozvěděli jsme se o novinkách v oblasti IT/MS a také jsme měli sezení s generální ředitelkou Microsoftu v ČR Biljanou Weber. Toto setkání probíhalo v angličtině a jedním z témat také bylo, proč je ostravský dialekt pro cizince těžko srozumitelný.

Dalším bodem programu byla práce na týmovém projektu, jehož zadáním bylo: Hack the classroom. Cílem projektu bylo během 24 hodin ve 4 lidech připravit funkční ukázku programu, který může zatraktivnit školní výuku.

Jaký program jste tedy navrhli?

Náš program je určen pro MS Powerpoint a má pomáhat dodržovat zásady správné tvorby prezentací, např. délku a velikost textu, rozlišení obrázků apod. Kromě vytvoření add-inn programu jsme museli naše řešení také odprezentovat.

Získal jste certifikát Microsoft Office Specialist v oblasti práce s MS Powerpoint, jak vypadala zkouška?

Představte si uzavřenou místnost sledovanou kamerami. Musíte vše odevzdat – totálně vyprázdnit kapsy. K řešení testu máte 50 minut, MS Office bez nápovědy, zadání v angličtině. Jedinou povolenou pomůckou je stírací tabulka, jakou si pamatujete z 1. třídy ZŠ. Zkouška obsahuje 35 úkolů, které se dají splnit dokonce s rezervou 10-15 minut.

Co vás čeká v nadcházejícím roce v STC?

Hodně studia online, vlastní přednášky, zaměření na grafiku a Visual Basic. Vyvrcholením bude závěrečná práce na projektu dle zadání.

Jak hodnotíte svou dosavadní účast v STC?

Je to super zkušenost, setkáte se s lidmi, se kterými byste se normálně asi nesetkali a nejnovější informace z oblasti ICT máte přímo od zdroje (např. Skype).

Co byste poradil jiným zájemcům o program STC?

Aby se nebáli, chtěli pracovat pro sebe a svůj rozvoj a nespokojili se s tím, co už umí.

Děkujeme Dominikovi za rozhovor a přejeme, aby se mu v novém školním roce dařilo.