UdálostiIlustrativní foto

V průběhu září nás ve škole navštívili městští policisté, kteří si pro všechny třetí ročníky připravili besedu týkající se prevence negativních jevů a ve svém povídání se zaměřili především na drogy.  Policisté nám ukazovali následky těžkých drog na lidském těle, seznámili nás s projevy závislostí a zmínili mnoho dalších zajímavých věcí. My jsme si z této poučné besedy odnesli, že užívat drogy rozhodně není správné. Názorné ukázky a jednotlivé případy závislostí všem zúčastněným otevřely oči. Přednáška nás zaujala i proto, že policisté byli velmi milí a upřímní, což z pozice posluchačů bereme jako velké plus.  Myslím, že můžu za všechny říct, že jsme si besedu užili.

Za třetí ročníky: Kryštof Kanclerz, 3. D