InformaceUdálosti

Je 6. prosince 13.10 a školní zvonění právě končí výuku všech tříd na SPŠ v Karviné z jednoho prostého důvodu. Dnes se zde koná Den otevřených dveří, na který jsou zváni všichni zájemci o studium, rodiče zájemců nebo žáků již studujících na této škole, absolventi i široká veřejnost.

Většina studentů právě obědvá a pomalu se připravuje na přicházející dav lidí. Vestibulu školy už dominují stanoviště připravená k vítání a informování našich potencionálních spolužáků. Celý prostor je zaplněn průvodci a učiteli, kteří jsou oblečeni v padnoucích sacích a šatech. V učebnách také čekají žáci a učitelé, ale už v méně formálním oblečení.

Netrvá to dlouho a vstupními dveřmi prochází první zájemci, kterých se okamžitě ujímá student naší školy plnící funkci průvodce. Já stále čekám na přiřazení návštěvníků, ale netrvá to dlouho, protože už z dálky vidím přicházet početnou skupinu dětí. Při rozdělování této skupiny na menší podskupiny po pěti až šesti lidech se my průvodci řadíme postupně ke každé z nich a jeden za druhým vyrážíme na náš okruh po škole. Já jsem si vybrala skupinku dvou děvčat a čtyř chlapců, kteří mi prozrazují, že se na náš den otevřených dveří přišli podívat se svou školou, tedy ZŠ Borovského. Při procházení školy se dozvídám, na které vysněné obory se chystají hlásit.

Sotva se stíhám rozloučit se svou nynější skupinkou a hned mi je přiřazena další, tentokrát však čtyřčlenná skupinka kamarádů a zároveň opravdových zájemců o studium na naší škole. S přibývajícím počtem navštívených učeben vzrůstá i má únava, kterou však na sobě nemohu nechat znát. Odpovídám na poslední otázku, loučím se svými potencionálními nástupci a konečně mohu ulevit svým nohám a jít si na chvíli sednout.

Provádění hostů je ukončeno někdy před šestou hodinou večer, kdy odchází poslední zájemci a jak studenti, tak i učitelé pomalu začínají s úklidem stanovišť a následným odchodem domů s pocitem, že se akce vydařila, protože se přišla podívat spousta zájemců.

A kdo neměl možnost přijít v tento den, nebo by si chtěl akci zopakovat, nemusí zoufat, jelikož celá tato akce se bude znovu opakovat v sobotu 19. ledna 2019 v trochu jiném čase, a to od už od deváté hodiny ráno do jedné hodiny odpoledne.

Dominika Heczková, Radek Stankuš, 4.F