Události

Online přednáška: Hledání spravedlnosti v praxi aneb Proč na soudech nenajdete Barbaru

Dne 9. 4. 2021 se konala pro 3. ročníky v rámci předmětu OBN online přednáška s názvem „Hledání spravedlnosti v praxi aneb Proč na soudech nenajdete Barbaru“. Do fungování českého soudnictví naše studenty zasvětil pan Mgr. Jan Martikán, soudce karvinského okresního soudu, kterému tímto ještě jednou moc děkujeme.

První část přednášky byla především teoretická. Studenti se v ní dozvěděli základní informace k českému soudnímu systému. Seznámili se s pojmem „soudní moc“, se soustavou soudů v České republice či s jednotlivými účastníky soudního řízení. Rovněž jim byla blíže představena agenda okresního soudu s odkazem na Okresní soud v Karviné.

V druhé části došlo na zodpovězení zvídavých dotazů, které si studenti dopředu připravili v hodinách OBN. Dotazy byly různorodé, týkaly se např. pořadů typu Soudkyně Barbara, života a práce soudce, studia práv, náročných soudních případů apod. Nakonec studenty čekala krátká anketa s jednoduchými otázkami a modelovým příkladem trestné činnosti, alespoň na chvíli se tak i oni mohli stát váženými soudci.

A co na tuto přednášku říkají studenti?

„Přednáška mě zaujala, trochu mě však mrzí, že jsme nemohli soud navštívit osobně. Určitě však plánuji v budoucnu navštívit nějaké soudní řízení jako divák a podívat se na pana soudce v akci.“

„Zarazilo mě, že u nás fungují tzv. soudci z lidu, kteří jsou schopní přehlasovat studovaného právníka. Také mě zarazilo, že v reálném světě soud funguje a vypadá jinak než v zábavných televizních pořadech.“