Události
Těsně před vánočními prázdninami proběhl tradiční akt pasování studentů. Jedná se o jeden z životních mezníků, kterým se z dětí stávají středoškoláci, a protože v loňském roce se tento akt nemohl uskutečnit, kromě našich prváků byli opožděně pasování i druháci. Studenti všech oborů obdrželi pamětní medaile se symbolikou svého zaměření a upřímné rady letošních maturantů k úspěšnému zvládnutí studií. I my jim přejeme, aby se jim ve studiu dařilo, a hlavně, aby si mohli užívat všech krás studentského života.
Mgr. Lada Vojtková