Události

Dne 2. června 2022 proběhlo opět po dvouleté pauze v aule Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity v Karviné slavnostní vyřazení absolventů Střední průmyslové školy Karviná.

Studenti oborů Strojírenství, Informační technologie a Elektrotechnika převzali kromě svých maturitních vysvědčení i Europassy, doložky k vysvědčení, ve kterých je v českém a v anglickém jazyce upřesněn obsah příslušného oboru vzdělávání pro potřeby pracovního uplatnění v České republice a v dalších zemích Evropské unie.

Celý program provázelo vystoupení orlovského sboru Cantabo pod taktovkou sbormistryně paní Markéty Kubicové a zazpíval také student 2. ročníku oboru IT Sebastiena Jana Sapíka. Celá akce nesla stopy smutného loučení s našimi studenty, ale převážila radost nad jejich studijními úspěchy a schopnostmi porvat se s nástrahami života, jak dokázaly 2 roky on-linového studia.