Události

V pondělí 24. června 2019 se mohli studenti 1.-3. ročníků dozvědět mnoho nových informací, které jim budou v budoucnu určitě k užitku.

Kromě série přednášek o správném prezentování a novinkách v MS PowerPoint se uskutečnily také přednášky o programu Microsoft OneNote v podání našeho absolventa Daniela Brože (STC Microsoft) a dvou studentů 3. D, Alexandra Kanii a Kirilla Kubieny. Studenti 1. ročníků si mohli poslechnout, ale také vyzkoušet, jak v OneNote pracovat a jak využít možností programu k zefektivnění studia.

V zasedací místnosti školy celé dopoledne paralelně probíhala prezentace firmy F13 Cybertech a představení možností dalšího odborného vzdělávání pro studenty, kteří chtějí rozvíjet své dovednosti i mimo školu. Firma představila vlastní koncept Akademie a následné pracovní stáže. Zájemci z řad našich studentů budou pracovat pod vedením mentorů v pětičlenných týmech na zadáních z reálné praxe. Kromě pravidelných setkání se naučí používat nástroje online spolupráce, např. Microsoft Teams. Nejlepším absolventům Akademie bude nabídnuta další spolupráce formou stáže ve firmě.