Umělecké okénko

Výtvory vašich spolužáků v této sérii jsou inspirovány 100letým výročím naší školy. Tvůrcem dnešní básně je student 1. E Kryštof Husár – sám se věnuje moderní poezii, jak se mu jeho báseň povedla můžete ocenit sami.

Mgr. Lada Vojtková

Báseň na oslavu 100 let školy

Oslava 100 let

Chci vám říci
jen pár vět,
od založení
naší školy
uplynulo již sto let.

Začalo to pátého října,
Oslavovala to tamburína.
Název měněn sedmnáctkrát.
Ze mláďat
Na muže a ženy,
V Karviné měněny.

Od této historie,
Podlah z xylolite,
Šaten, co si nevyvolíte,
Ale ze školy se vyškolíte.

Uběhlo už pár let
proto těchto pár vět.

Každé ráno spěchám do školy,
jsme děti z Karviné a okolí,
někdy to prostě se mnou komolí.
Na matematiku se těšíme,
naučíme se, co ještě nevíme.
A slovíčka z angličtiny?
Zvládneme, i když je to jazyk jiný.

Po sedmi
Osmi hodinách,
Jsme v kuchyni na hostinách.

Odcházíme ze školy.
V otočkách,
Vidím čtyři propojené budovy,
Jako čtyři paneláky.
Pak přimhouřím očka barvitá,
Všimnu si nápisu
SPŠ Karviná.

A toť vše jen,
od založení
naší školy
už uplynulo sto let.

 

Kryštof Husár, 12. 4. 2021