Umělecké okénko

I v letošním roce jsme se zapojili do celostátního projektu „Studenti píší noviny“, který pořádá deník Mladá fronta Dnes. Podzimního kola se tradičně účastní studenti 4. ročníků, kteří centrálně zadávaná témata využívají také jako přípravu k maturitní zkoušce z českého jazyka – neboli jak říkají učitelé češtiny: „Máš zadáno téma, musíš se pokusit napsat smysluplný text stanoveného rozsahu.“ Že se články mnohým studentům podařily, dokazuje i to, že články studentů Michala Kružíka a Pavla Grusmanna (oba ze třídy 4. F) byly vybrány a otištěny na stránkách celostátního deníku, Michalův článek byl odměněn i zajímavou cenou. Letos studenti reagovali na téma přistěhovalectví, vyjadřovali se k otázkám bezpečí v našem městě i k tomu, zda vidí v životě v našem kraji svou budoucnost a perspektivu.

Zpracovala Mgr. Lada Vojtková