Výuka

Dne 30. března v zasedací místnosti proběhlo závěrečné kolokvium druhého celku integrované tematické výuky, ve kterém se studenti 1. ročníků zaměřili na poznání českých nobelistů. V průběhu výuky českého jazyka, dějepisu, anglického jazyka, chemie, ekologie a informatiky žáci vyhledávali informace o Nobelově ceně, seznámili se s českými držiteli Nobelovy ceny Jaroslavem Seifertem a Jaroslavem Heyrovským, prozkoumali jejich životní osudy, často ovlivněné převratnými událostmi 20. století, i jejich dílo, Seifertovu tvorbu i princip Heyrovského polarografu, na nástěnky vytvořili časové přímky jejich významných životních a tvůrčích etap. Vyvrcholením celého dvouměsíčního úsilí byla prezentace svých zjištění širokému plénu studentů a učitelů.

A co, slovy studentů, nás oslovilo nejvíc? „Jména našich nobelistů už nikdy nezapomeneme. Bavilo nás zjišťovat informace z internetu a dobových materiálů. Zhlédli jsme zajímavé dokumenty. Naučili jsme se pracovat v týmech a předávat své poznatky spolužákům. Zjistili jsme, že Seifertovy texty jsou zhudebněny i různými alternativními hudebníky. Zaujal nás princip polarografu. Zlepšili jsme se v tvorbě prezentací.“

Co říci na závěr? Podle studentů je třeba v tomto způsobu práce pokračovat. Tak zase příští pololetí.

Mgr. Lada Vojtková