Výuka

Dne 21. 12. měli žáci 3.D velice zajímavý workshop pod názvem „To dáš!“ s paní Monikou Kukoľ Sochorovovou, která je lektorkou, koučem a členkou ICF (Mezinárodní federace koučů). Workshop je součástí projektu To dáš! společnosti Coca-Cola HBC Česko a Slovensko s. r. o. a je pořádán ve spolupráci s Nadací Terezy Maxové dětem a českou pobočkou ICF.

Obsahem byla velice zajímavá témata se zaměřením na zlepšení tzv. „soft skills“. Tříhodinový workshop byl nabitý aktivitami, při kterých jsme zjistili, jaké máme silné stránky či jak si lépe zorganizovat svůj volný čas („time management“). Naučili jsme se poznat lépe sami sebe a dostali jsme zajímavé tipy, jak na sobě zapracovat, abychom zvládli vše tak, jak bychom si přáli. Nechybělo ani uvědomění si vlastního potenciálu, k čemu máme talent, ale také jak umět přijmout kritiku.

Ptali jsme se pár žáků, co si o workshopu myslí, a odpovědi byly velice pozitivní. Vilém odpověděl: „Workshop se mi velice líbil, měl jsem možnost zažít jinou formu výuky, která mi otevřela jiné myšlení na to, co budu dále v budoucnu dělat.“

Martin Jastrzembski, 3.D