Výuka

Katedra kybernetiky FEI VŠB-TU rozšířila obzory našim studentům

V únoru nás navštívili lektoři z Katedry kybernetiky a biomedicínského inženýrství, FEI VŠB-TU Ostrava, aby nám zpestřili výuku odborných předmětů.

Přednášky s interaktivními ukázkami probíhaly napříč obory i ročníky a studenti se dozvěděli informace o programování průmyslových robotů KUKA, jak udělat domácí řídicí systém nebo jak vypadá chytré parkoviště. Studenti elekrooboru se přesvědčili o tom, že bez měření to opravdu nejde a strojaři už vědí, co je strojové vidění v průmyslové automatizaci.

Součást přednášek byly i prezentace o perspektivních oborech, které mohou naši studenti na katedře studovat.

Program, který pro nás lektoři připravili, byl velmi zajímavý a těšíme se na další podobné akce.