Projekty

Zapojujeme se do projektů, které jsou organizovány městem, krajem, MŠMT, EU a jedná se o projekty spolupráce, modernizace i výstavby. Spolupracujeme se středními školami u nás i v zahraničí, se základními i mateřskými školami. Na vysoké úrovni je spolupráce s VŠB-TU a OPF Karviná.

Projekt Šablony 4 CZ.02.02.XX/00/22_003/ 0001783 je spolufinancován Evropskou unií a je zaměřen na osobnostně sociální a profesní rozvoj
pracovníků ve vzdělávání a inovativní vzdělávání žáků. (OP JAK Operační program Jan Amos Komenský)

Plakát k publicitě

Účelem dotace je:
– zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání

– zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin

Projekt bude realizován v období 1. 9. 2022 – 31. 8. 2025
V rámci projektu budeme realizovat následující aktivity:
vzdělávání pedagogických pracovníků (kurzy angličtiny s rodilým mluvčím, letní škola moderních učitelů, odborné technické kurzy)
inovativní vzdělávání žáků (projektová výuka, tandemová výuka odborné angličtiny, odpolední aktivity – 3D tisk, programování, deskové hry v angličtině)

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Financováno Evropskou unií – Next Generation EU

Plakát k publicitě NPO

V rámci projektu OKAP II, který je realizován Moravskoslezským krajem, zvyšujeme kvalitu výuky odborného anglického jazyka v oblasti elektrotechniky. 

Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II

reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613

Logo projektu

Logo EU a MSMT

Jsme součástí projektu, jehož cílem je podpora vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Financováno Evropskou unií – Next Generation EU

Plakát A4 k publicitě NPO

V rámci ERASMUS+ realizujeme projekty mezinárodní spolupráce škol i dalšího vzdělávání učitelů. Cílem těchto projektů je navazovat partnerství se školami a dalšími institucemi, poznávat kulturu jiných zemí a zdokonalovat jazykové schopnosti účastníků projektu.

 

Ve spolupráci s Domem zahraničních služeb (DZS) organizujeme aktivity, které jsou součástí celoevropské kampaně ERASMUS DAYS. Chceme tak informovat o pozitivních přínosech ERASMUS projektů a sdílet nabyté zkušenosti s kolegy, studenty i širokou veřejností. 

Do celosvětového programu The GLOBE Programme jsme zapojeni od roku 2003. Aktivity tohoto projektu jsou zaměřeny na ekologická témata. Součástí programu jsou každodenní měření např. teploty vzduchu, obsahu prachu v ovzduší. Naměřená data o životním prostředí jsou sdílena se všemi zapojenými na webu www.globe.gov. 

Aktivity projektu GLOBE probíhají S PODPOROU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARVINÉ. (5 000 Kč/rok 2023)

Více v článku: GLOBE program na SPŠKa

Účast v projektech a čerpání finančních prostředků z Evropské Unie přispívají k neustálému zdokonalování  materiálního vybavení školy. Ať už se jedná o projekty vypisované Moravskoslezským krajem či městem Karviná, snažíme se být u toho. Takto se podařilo na škole vybudovat moderní laboratoře pro výuku CNC programování, učebnu mechatroniky, přírodovědných předmětů a virtuální reality.

Realizované projekty

Dlouhodobě spolupracujeme s rodilými mluvčími anglického jazyka a zdokonalujeme se v jazykových dovednostech. Projekt YES, I DO je příležitostí pro rozvoj odborné angličtiny v oblasti strojírenství a elektrotechniky. 

Zaostřeno na projekty