Projekty

Zapojujeme se do projektů, které jsou organizovány městem, krajem, MŠMT, EU a jedná se o projekty spolupráce, modernizace i výstavby. Spolupracujeme se středními školami u nás i v zahraničí, se základními i mateřskými školami. Na vysoké úrovni je spolupráce s VŠB-TU a OPF Karviná.

Projekt Šablony 4 CZ.02.02.XX/00/22_003/ 0001783 je spolufinancován Evropskou unií a je zaměřen na osobnostně sociální a profesní rozvoj
pracovníků ve vzdělávání a inovativní vzdělávání žáků. (OP JAK Operační program Jan Amos Komenský)

Plakát k publicitě

Účelem dotace je:
– zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání

– zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin

Projekt bude realizován v období 1. 9. 2022 – 31. 8. 2025
V rámci projektu budeme realizovat následující aktivity:
vzdělávání pedagogických pracovníků (kurzy angličtiny s rodilým mluvčím, letní škola moderních učitelů, odborné technické kurzy)
inovativní vzdělávání žáků (projektová výuka, tandemová výuka odborné angličtiny, odpolední aktivity – 3D tisk, programování, deskové hry v angličtině)
Jsme zapojeni v projektu „Modernizace odborné učebny elektrotechnických měření“, registrační číslo projektu: CZ.10.03.01/00/23_007/0000215. Projekt je spolufinancován Evropskou unií. 
V rámci projektu bude provedena rekonstrukce elektřiny, osvětlení a podlahy. Do učebny budou pořízeny nové laboratorní stroje, měřicí přístroje a projekční technika.

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Financováno Evropskou unií – Next Generation EU

Plakát k publicitě NPO

V rámci projektu OKAP II, který je realizován Moravskoslezským krajem, zvyšujeme kvalitu výuky odborného anglického jazyka v oblasti elektrotechniky. 

Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II

reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613

Logo projektu

Logo EU a MSMT

Jsme součástí projektu, jehož cílem je podpora vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Financováno Evropskou unií – Next Generation EU

Plakát A4 k publicitě NPO

Badatelská pátrání, pozorování a měření probíhala v naší laboratoři přírodovědných měření a také venku mimo školu (2023-2024). Klubových aktivit se pravidelně zúčastňovalo 12 studentů, celkově se do bádání zapojilo cca 60 studentů. Projekt byl finančně podpořen MSK částkou 50 000 Kč.

Více v článku: Badatelský klub

Dlouhodobě spolupracujeme s rodilými mluvčími anglického jazyka a zdokonalujeme se v jazykových dovednostech. Projekt YES, I DO je příležitostí pro rozvoj odborné angličtiny v oblasti strojírenství a elektrotechniky. 

Do celosvětového programu The GLOBE Programme jsme zapojeni od roku 2003. Aktivity tohoto projektu jsou zaměřeny na ekologická témata. Součástí programu jsou každodenní měření např. teploty vzduchu, obsahu prachu v ovzduší. Naměřená data o životním prostředí jsou sdílena se všemi zapojenými na webu www.globe.gov. 

Aktivity projektu GLOBE probíhají S PODPOROU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARVINÉ. (5 000 Kč/rok 2023)

Více v článku: GLOBE program na SPŠKa

Účast v projektech a čerpání finančních prostředků z Evropské Unie přispívají k neustálému zdokonalování  materiálního vybavení školy. Ať už se jedná o projekty vypisované Moravskoslezským krajem či městem Karviná, snažíme se být u toho. Takto se podařilo na škole vybudovat moderní laboratoře pro výuku CNC programování, učebnu mechatroniky, přírodovědných předmětů a virtuální reality.

Realizované projekty

Ve spolupráci s Domem zahraničních služeb (DZS) organizujeme aktivity, které jsou součástí celoevropské kampaně ERASMUS DAYS. Chceme tak informovat o pozitivních přínosech ERASMUS projektů a sdílet nabyté zkušenosti s kolegy, studenty i širokou veřejností. 

V rámci ERASMUS+ realizujeme projekty mezinárodní spolupráce škol i dalšího vzdělávání učitelů. Cílem těchto projektů je navazovat partnerství se školami a dalšími institucemi, poznávat kulturu jiných zemí a zdokonalovat jazykové schopnosti účastníků projektu.

 

Zaostřeno na projekty