Projekty

Zapojujeme se do projektů, které jsou organizovány městem, krajem, MŠMT, EU a jedná se o projekty spolupráce, modernizace i výstavby. Spolupracujeme se středními školami u nás i v zahraničí, se základními i mateřskými školami. Na vysoké úrovni je spolupráce s VŠB-TU a OPF Karviná.

V rámci ERASMUS+ realizujeme projekty mezinárodní spolupráce škol i dalšího vzdělávání učitelů. Cílem těchto projektů je navazovat partnerství se školami a dalšími institucemi, poznávat kulturu jiných zemí a zdokonalovat jazykové schopnosti účastníků projektu.

Ve spolupráci s Domem zahraničních služeb (DZS) organizujeme aktivity, které jsou součástí celoevropské kampaně ERASMUS DAYS. Chceme tak informovat o pozitivních přínosech ERASMUS projektů a sdílet nabyté zkušenosti s kolegy, studenty i širokou veřejností. 

Do celosvětového programu The GLOBE Programme jsme zapojeni od roku 2003. Aktivity tohoto projektu jsou zaměřeny na ekologická témata. Součástí programu jsou každodenní měření např. teploty vzduchu, obsahu prachu v ovzduší. Naměřená data o životním prostředí jsou sdílena se všemi zapojenými na webu www.globe.gov. 

Účast v projektech a čerpání finančních prostředků z Evropské Unie přispívají k neustálému zdokonalování  materiálního vybavení školy. Ať už se jedná o projekty vypisované Moravskoslezským krajem či městem Karviná, snažíme se být u toho. Takto se podařilo na škole vybudovat moderní laboratoře pro výuku CNC programování, učebnu mechatroniky, přírodovědných předmětů a virtuální reality.

Dlouhodobě spolupracujeme s rodilými mluvčími anglického jazyka a zdokonalujeme se v jazykových dovednostech. Projekt YES, I DO je příležitostí pro rozvoj odborné angličtiny v oblasti strojírenství a elektrotechniky. 

Zaostřeno na projekty