PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace,  se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webovou stránku https://sps-karvina.cz

Stav souladu

Internetové stránky https://www.sps-karvina.cz jsou v souladu s výše uvedenými předpisy a dále s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 s výjimkami uvedenými níže.

Některé dokumenty přicházejí pro uveřejnění na tyto internetové stránky již nepřístupné (z jiných úřadů, vygenerované jiným počítačovým systémem apod.). Provozovatel má nicméně povinnost tyto informace zveřejnit. Některá videa vložená přímo na internetové stránky mohou postrádat titulky. Uvedení těchto nedostatků do souladu se zákonem a s pravidly přístupnosti by v tomto případě bylo pro provozovatele finančně náročné, takže podle § 7 zákona 99/2019 Sb. není tento obsah dodatečně upravován.


Některé informace na internetových stránkách jsou nabízeny v podobě dokumentů formátu PDF. Pro zobrazení takových dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení z internetového serveru společnosti Adobe (https://get.adobe.com/cz/reader/). Případně některý z alternativních prohlížečů (Foxit Reader, PDF-XChange Viewer a mnoho dalších). Většina dokumentů ve formátu PDF jde také přímo zobrazit v běžných prohlížečích. Dále zde mohou být dokumenty ve formátu MS Office, případně podobných kancelářských aplikací (ve formátech .doc, .docx, .odt, .xls, .xlsx, .ods a podobných). Takovéto soubory dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů (MS Office, Libre Office, Open Office). V některých případech se mohou zobrazovat přímo v prohlížeči v přístupné formě.

 

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 25. 8. 2021

 

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Kontakt na provozovatele:
Náměty, případné připomínky, či problémy při zobrazování těchto stránek můžete zaslat na adresu webmaster@sps-karvina.cz

 

Provozovatel webových stránek je:

Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace
Žižkova 1818, 733 01 Karviná-Hranice
 

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice,
kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz

 

Prohlášení bylo vypracováno dle prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2018/1523 ze dne 11. října 2018 v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (OJ L 256, 12.10.2018, p. 103).