Strojírenství

mechanika

Kód oboru: Kód oboru: 23-41-M/01 

Délka studia: čtyřleté denní studium 

Zakončení studia: maturitní zkouška 

Přijímací zkoušky: jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky

Jaká tě čeká s oborem STROJÍRENSTVÍ budoucnost?

KRÁLOVSKÁ VÝPLATA

Lidé, kteří umí pracovat s CNC stroji, umí je naprogramovat, nebo umí  pracovat s průmyslovými roboty patří mezi nejlépe placené profese po  celém světě. A ani nemusíš chodit na vysokou! 

VYNIKAJÍCÍ UPLATNĚNÍ

Specialisté v oblasti strojírenství mají tolik pracovních nabídek, že si  mohou vybírat. Certifikát na CNC stroje, nebo svářečský certifikát jistě  můžeš všude uplatnit.

JISTOTA ZAMĚSTNÁNÍ

Strojaři budou stále žádaní a o práci v tomto oboru nebude nouze. 

MOŽNOST STUDIA NA VYSOKÉ ŠKOLE

Budeš moci pokračovat ve studiu na VŠ nejen v oboru strojírenství.

Co se naučíš

 • znalosti ze světa techniky 
 • naučíš se, jak fungují stroje 
 • orientovat se ve světě robotů
 • svářečský průkaz
 • certifikát pro práci s CNC stroji 
 • orientovat se v CAD programech (technické kreslení)  
 • 3D tisk a 3D grafika, virtuální realita
 • můžeš získat PET nebo FCE certifikát z angličtiny 
 • procvičíš si angličtinu s rodilým mluvčím
 • budeš ovládat základy odborné angličtiny
 • získáš kontakty a možnost spolupráce s firmami již během studia 
 • získáš typy a triky jak na pracovní pohovory
 • poznáš fungování trhu práce a tržní ekonomiky 

A MNOHO DALŠÍHO, PROTO NEVÁHEJ A PŘIDEJ SE K NÁM! 

cnc-siemens

Co si o STROJÍRENSTVÍ myslí naši studenti

Vše o studiu STROJÍRENSTVÍ na SPŠKA

Vše o studiu STROJÍRENSTVÍ na SPŠKA

Pokud se budeš chtít stát strojařem či strojařkou, čekají tě dva okruhy zajímavých předmětů. První okruh tvoří předměty, které obohatí tvůj kulturní a všeobecný přehled. Pomůžou ti orientovat se ve světovém dění a poskytnou ti základní jazykové, společenskovědné, přírodovědné, matematické a ekonomické vzdělání. Znalosti z těchto předmětů pak určitě zúročíš nejen v pracovním životě. Druhý okruh je tvořen odbornými předměty zaměřenými na strojírenstvíPředevším se podrobněji seznámíš s PC. Ty tě budou provázet celým studiem, jelikož využití výpočetní techniky v konstruování a řízení strojů počítačem je v oboru strojírenství současným trendem s velmi dobrým uplatněním!

V CAD programech hravě vymodeluješ strojní součástí a složíš je do funkčních zařízení, vytvoříš výkresy a navrhneš technologické postupy pro jejich výrobu na CNC strojích. Zvládneš obsluhu CNC strojů (soustruhů a frézek), na nich pak navržené součásti vyrobíš. Celý technologický cyklus je tak ve výuce uzavřen, to znamená, že tě čeká dobrodružná cesta od návrhu součástí až po jejich výrobu. 

Praktická výuka probíhá v plně funkčních a moderně vybavených odborných učebnách a dílnách. Během studia si samozřejmě můžeš prověřit své dosažené znalosti v různých soutěžích, projektových a ročníkových pracích, prezentacích apod. Snažíme se učit s ohledem na současné trendy, nemusíš se tedy bát, pozadu rozhodně nebudeš! 

Jako absolvent oboru strojírenství získáš odborné znalosti využitelné okamžitě při vstupu na trh práce, kde můžeš zastávat funkce konstrukčního, technologického, provozního charakteru apod.   

Zároveň budeš schopen samostatně podnikat v oboru, případně i v týmu, soustavně se dále sebevzdělávat a sledovat trendy a vývoj v oboru strojírenství. Už během studia se můžeš stát stážistou ve firmách, se kterými jako škola spolupracujeme, a dále zde rozvíjet své schopnosti a znalosti. 

Budeš také připraven k dalšímu studiu oborů na technických vysokých školách, a posuneš tak svoje schopnosti ještě dál!  

Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou, která se realizuje podle školského zákona a příslušného prováděcího právního předpisu. Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části.

Přejdi na informace o maturitní zkoušce