Maturita - zkouška dospělosti

Předveď, co ses naučil u praktické zkoušky

Obhaj svou práci

Vylosuj si nejlepší otázku

Na potítku máš dost času se připravit

Přesvědč maturitní komisi o svých vědomostech

Zasloužené ocenění po 4 letech studia

Slavnostní chvíle pro tebe i celou tvou rodinu

Maturita je zkouška zakončující středoškolské vzdělání.

Není to jen zkouška nabytých vědomostí a získaných dovedností, ale prezentace tvé osoby.

Maturita je odrazový můstek k dalšímu studijnímu rozvoji či profesní kariéře.

Maturita se skládá ze společné a profilové části. Jedním z povinných předmětů společné části je čeština a druhý si vybereš – cizí jazyk (angličtinu), nebo matematiku. Můžeš přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám, a to v předmětech anglický jazyk, matematika a matematika rozšiřující.

Společná část

Český jazyk a literatura

Didaktický test

Matematika / Anglický jazyk

Didaktický test

V angličtině má didaktický test 2 části – poslech a čtení

Profilová část

Profilová část se skládá z praktické zkoušky nebo maturitní práce s obhajobou

V rámci ústních zkoušek v profilové části skládáš zkoušku z českého jazyka a literatury, která má dvě části – písemnou práci a ústní zkoušku. Pokud sis vybral/a ve společné části anglický jazyk, budeš také absolvovat písemnou práci a ústní zkoušku.  

Další 2 profilové zkoušky se liší podle studijního oboru.

Elektrotechnika

ÚSTNÍ ZKOUŠKA

Elektronika – ELT (ÚZ)

Mechatronika – MCH (ÚZ)

Český jazyk a literatura CJL (ÚZ a PP)

*Anglický jazyk – ANJ (ÚZ a PP)

Informační technologie

ÚSTNÍ ZKOUŠKA

Operační systémy a počítačové sítě – OSS (ÚZ)

Aplikační programové vybavení – APV (ÚZ)

Český jazyk a literatura CJL (ÚZ a PP)

*Anglický jazyk – ANJ (ÚZ a PP)

Strojírenství

ÚSTNÍ ZKOUŠKA

Stavba a provoz strojů – SPS (ÚZ)

Strojírenská technologie – STT (ÚZ)

Český jazyk a literatura CJL (ÚZ a PP)

*Anglický jazyk – ANJ (ÚZ a PP)

NEPOVINNÁ PROFILOVÁ ZKOUŠKA

Fyzika – FYZ (ÚZ)

ÚZ = ústní zkouška, PP = písemná práce
*Pokud sis vybral/a angličtinu ve společné části. 

**Místo praktické zkoušky sis vybral/a maturitní práci s obhajobou. Obhajoby probíhají dle rozpisu v rámci ústních zkoušek.