Vše, co potřebuješ vědět k přijetí ke studiu

Všechny naše obory nabízí zajímavé studium, propojení teorie s praxí a výborné uplatnění po ukončení studia. Připravíme tě také na další studium na vysoké škole, budeš-li ve studiu po maturitě pokračovat.

 Obor Kód oboru Forma studia Délka studia Ukončení Počet přijímaných Přijímací zkouška Lékařský posudek
Strojírenství  23- 41-M/01 denní 4 maturita 60 ano ne 
Elektrotechnika  26-41-M/01 denní 4 maturita 30 ano ano
Informační technologie  18-20-M/01 denní 4 maturita 30 ano ne

Studijní obor

Strojírenství

Kód oboru

23- 41-M/01

Forma studia

denní

Délka studia

4

Ukončení

maturita

Počet přijímaných

60

Přijímací zkouška

ano

Lékařský posudek

ne

Studijní obor

Informační technologie

Kód oboru

 18- 20-M/01

Forma studia

denní

Délka studia

4

Ukončení

maturita

Počet přijímaných

30

Přijímací zkouška

ano

Lékařský posudek

ne

Studijní obor

Elektrotechnika

Kód oboru

26- 41-M/01

Forma studia

denní

Délka studia

4

Ukončení

maturita

Počet přijímaných

30

Přijímací zkouška

ano

Lékařský posudek

ano

Forma přijímací zkoušky

Pro všechny maturitní obory platí jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky. Jsou organizovány a vyhodnoceny centrálně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV). Na stránkách centra se dozvíš všechny podrobnosti a můžeš si vyzkoušet test nanečisto.

Přijímací zkoušky nanečisto na naší škole

Chceš nabýt více jistoty a vyzkoušet si typové úlohy a zadání z předchozích let pod vedením zkušených učitelů? Využij kurz přijímacích zkoušek nanečisto, který pořádáme na naší škole.

Podej si přihlášku

Termín podání: do 1. března 2023

Doručení poštou/osobně

Přijď na zkoušku

Termíny přijímacích zkoušek 

1. řádný termín: 13. dubna 2023
2. řádný termín: 14. dubna 2023
1. náhradní termín: 10. května 2023
2. náhradní termín: 11. května 2023

Výsledky 1. kola přijímacího řízení jsou zveřejněny!

Jsi přijat/a? Odevzdej zápisový lístek!

Tak a můžeš začít studovat na SPŠKA. BLAHOPŘEJEME!