Příběh školy

Střední průmyslová škola v Karviné, průmka či SPŠKA je školou s dlouholetou tradicí. V říjnu 2021 uplyne 100 let od jejího založení. Během této doby škola sedmnáctkrát změnila svůj název a několikrát se přestěhovala do jiných prostor, aby zakotvila v Karviné-Hranicích. 

Také nabídka studijních oborů prošla změnami a v současnosti škola připravuje odborníky ve velmi žádaných technických oborech: strojírenství, elektrotechniky a informačních technologií.

Nadstandardní vybavení školy zahrnuje moderní učebny pro výuku přírodovědných předmětů, mechatroniky a programování CNC strojů. Součástí areálu školy je multifunkční sportovní hřiště a modernizované hokejbalové hřiště. Chloubou školy je učebna virtuální techniky.

 

------1921 -------

Zahájena výuka na Průmyslové a mistroské škole strojnické Matice osvěty lidové v Karvinné.

------ 1959 ------

Kvůli vlivům poddolování škola přestěhována do náhradní budovy v Karviné 6, kde se však vyučuje téměř 30 let.

------ 1988 ------

Škola se stěhuje do současné školní budovy v Karviné-Hranicích.

------ 2021 ------

V současnosti škola nabízí tři studijní obory – strojírenství, informační technologie a elektrotechniku.

0
studentů
0
let trvání školy
10000 +
absolventů

Vybavení školy

Spolupracujeme