Studentské tradice a kroužky na SPŠKA

Školní tradice jsou nezbytnou součástí studia. Na adaptačním kurzu se seznámíš se svými spolužáky a možná už zde začne kamarádství na celý život. U příležitosti oslav 17. listopadu, kdy slavíme den studentů, tě čeká pasování na prváka.

Budeš se moci zúčastnit lyžařského či sportovně-turistického kurzu, každý rok pořádáme exkurze do zajímavých podniků, prohlídky měst či třídní výlety.

V posledním roce studia budeš na stužkovacím večírku slavnostně pasován na maturanta a posledním zvoněním se budeš loučit s mladšími spolužáky, učiteli a celou školou.

Po úspěšné maturitě se ještě jednou sejdeš se svou třídou a ostatními úspěšnými maturanty na slavnostním vyřazení absolventů, na kterém ti s velkou slávou předáme maturitní vysvědčení za přítomnosti tvé rodiny a jiných milých hostů.

Adaptační kurz

Den studentů

Exkurze a výlety