Seznam literárních děl k ústní maturitní zkoušce

Ústní zkouška

Předmětem ústní části zkoušky jsou praktické komunikační dovednosti a přiměřená analýza a interpretace uměleckého i neuměleckého textu, a to s využitím znalostí a dovedností získaných v průběhu studia na daném typu střední školy. Součástí tohoto katalogu je kánon titulů z české i světové literatury, z něhož si žáci vybírají 20 titulů. Žákův seznam titulů tvoří seznam jeho maturitních zadání, z něhož si žák jedno losuje.

Zároveň jsou stanovena závazná pravidla pro výběr titulů z kánonu. Žáci konají ústní zkoušku podle pracovního listu, který je tvořen výňatkem z daného titulu, výňatkem z neuměleckého textu a závaznou strukturou zkoušky. Po vylosování zadání má žák 15 minut na přípravu ke zkoušce, samotná zkouška před zkušební komisí trvá 15 minut.

 

Struktura ústní zkoušky

1. analýza výňatku z uměleckého díla

(charakteristické rysy výňatku, a to s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla)

2. obecně kulturní a literárněhistorický kontext příslušného díla

3. obsahové porovnání výňatku z uměleckého textu s výňatkem z textu neuměleckého

4. typické rysy daného neuměleckého textu, jeho stylová a jazyková charakteristika

Při vyhodnocení ústní zkoušky jsou zohledňována následující kritéria:

1. věcná správnost, relevantnost informací a jejich rozsah;

2. prezentace tvrzení (názorů), strategie argumentace;

3. volba jazykových prostředků, srozumitelnost a strukturovanost projevu v dané komunikační situaci;

4. jazyková správnost.

Kritéria výběru knih z kánonu titulů z české a světové literatury  

Student k ústní zkoušce předloží seznam s názvy dvaceti přečtených titulů.

Světová a česká literatura do konce 18. století minimálně 2 literární díla

Světová a česká literatura 19. století min. 3 literární díla

Světová literatura 20. a 21. století min. 4 literární díla

Česká literatura 20. a 21. století min. 5 literárních děl

Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama.

Seznam žáka může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora.

Seznam literárních děl, z něhož žák vybírá, sestavuje škola. Minimální celkový počet nabízených literárních děl je 60, horní hranice není stanovena.

1. Literatura do konce 18. století

Světová literatura 

Próza

 • G. Boccaccio: Dekameron
 • D. Defoe: Robinson Crusoe
 • J. Swift: Gulliverovy cesty

Drama

 • W. Shakespeare: Romeo a Julie / Kupec benátský / Othello / Zkrocení zlé ženy / Macbeth
 • Moliére: Lakomec
 • C. Goldoni: Sluha dvou pánů

2. Literatura do konce 19. století

Světová literatura 

Próza

 • V. Hugo: Chrám Matky Boží v Paříži
 • H. de Balzac: Otec Goriot
 • G. de Maupassant: Kulička / Miláček
 • O. Wilde: Obraz Doriana Graye
 • A. S. Puškin: Evžen Oněgin
 • F. M.Dostojevskij: Zločin a trest
 • Ch. Dickens: Oliver Twist
 • E. A. Poe: Černý kocour / Jáma a kyvadlo

Drama

 • N. V. Gogol: Revizor

Česká literatura

Próza

 • B. Němcová: Babička / V zámku a podzámčí / Divá Bára
 • J. Neruda: Povídky malostranské

Poezie

 • K. H. Mácha: Máj
 • K. Havlíček Borovský: Král Lávra
 • K. J. Erben: Kytice

Drama

 • A. a V. Mrštíkové: Maryša
 • J. K. Tyl: Strakonický dudák
 • J. Vrchlický: Noc na Karlštejně

3. Literatura 20. a 21. století

Světová literatura 

Próza

 • E. Hemingway: Stařec a moře 
 • E. M. Remarque: Na západní frontě klid
 • A. de Saint – Exupéry: Malý princ
 • V. Nabokov: Lolita
 • J. Steinbeck: O myších a lidech
 • R. Rolland: Petr a Lucie
 • A. Solženicyn: Jeden den Ivana Denisoviče
 • W. Styron: Sophiina volba
 • K. Kesey: Vyhoďme ho z kola ven
 • J. R. R. Tolkien: Pán prstenů / Hobit
 • G. Orwell: Farma zvířat / 1984
 • F. S. Fitzgerald: Velký Gatsby
 • D. Brown: Šifra mistra Leonarda

Drama

 • G. B. Shaw: Pygmalion
 • S. Beckett: Čekání na Godota 

Česká literatura

Próza

 • V. Dyk: Krysař
 • K. Čapek: Povídky z jedné a druhé kapsy  / Válka s mloky
 • J. Hašek: Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války
 • V. Vančura: Rozmarné léto
 • K. Poláček: Bylo nás pět
 • J. Havlíček: Petrolejové lampy / Neviditelný
 • I. Olbracht: Nikola Šuhaj loupežník
 • F. Kafka: Proměna
 • L. Fuks: Spalovač mrtvol
 • M. Kundera: Žert / Směšné lásky
 • J. Otčenášek: Romeo, Julie a tma
 • B. Hrabal: Ostře sledované vlaky / Obsluhoval jsem anglického krále
 • O. Pavel: Smrt krásných srnců
 • A. Lustig: Modlitba pro Kateřinu Horowitzovou
 • V. Kaplický: Kladivo na čarodějnice
 • M. Viewegh: Báječná léta pod psa / Mráz přichází z Hradu
 • K. Tučková: Vyhnání Gerty Schnirch
 • K. Lednická: Šikmý kostel

Poezie

 • P. Bezruč: Slezské písně
 • J. Wolker: Těžká hodina

Drama

 • K. Čapek: R.U.R. / Bílá nemoc / Matka
 • V. Havel: Audience
 • Smoljak, Svěrák: Dobytí severního pólu / Vyšetřování ztráty třídní knihy / Dlouhý, Široký, Krátkozraký 

Aktualizováno k 31. 8. 2023