Kariéra překladatele z angličtiny?

V prosinci minulého roku jsme si v hodině anglického jazyka vyzkoušeli, jak pracovat s překladem literárního textu z angličtiny do češtiny. Podkladem pro překlad se stala část knihy Rebeccy F. Kuang, Babel, or the Necessity of Violence, Londýn: HarperCollins Publishers, 2022, s. 80-81. Největším překladatelským oříškem se stal výraz Sellie Court, kdy se nejedná o…